Ang pagdating ni ferdinand magellan sa pilipinas tunbridge wells dating events

Posted by / 06-Nov-2017 21:15

Ang pagdating ni ferdinand magellan sa pilipinas

Hinamon ni Magellan si Lapu-Lapu sa isang labanan, upang ipakita kung paano lumaban ang mga Europeo.

April 7, 1521, dumating ang explorer ng Espanya na si Ferdinand Magellan sa Cebu upang bumili ng mga suplay para sa kanyang mga tauhan.Ibinigay ni Magellan kay Reyna Juana ang isang estatwa, ang Santo Niño. Tunay na naging mga Katoliko ang mga Sugbuanon, naintindihan ang pananampalataya sa isang talumpati lamang???Para sa ilang iskolar, pulitikal ang pagpapabinyag ng hari at ng mga taga Sugbu.Anuman, sa mga susunod na araw, masaya na nakipag-ugnayan ang mga Sugbuanon sa mga Espanyol.Bilang tanda ng pakikipagkaibigan, nagbigay sila ng bigas, baboy ramo, manok at kambing ang mga taga-Cebu.

ang pagdating ni ferdinand magellan sa pilipinas-65ang pagdating ni ferdinand magellan sa pilipinas-62ang pagdating ni ferdinand magellan sa pilipinas-57

Ngunit bakit marunong siya mag-Bisaya, Waray at Sugbuanon kung hindi siya taga Pilipinas.